TIN TỨC   BÁO CÁO   KHUYẾN NGHỊ   THỈNH NGUYỆN THƯ   DIỄN ĐÀN/GÓP Ý   HƯỚNG DẪN 
ĐĂNG NHẬP
Trương Mục mới
English
Vùng: , ,
Danh mục
 
     

Thưa quí vị:

Vào háng 11 năm 2013, chinh quyền Việt Nam đã ký Công ước chống tra tấn, trừng phạt và gây nên các tội ác, vô nhân đạo, hạ nhân phẩm con người,  (UN CAT). Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Công ước này vào tháng Hai năm 2015.

Trang mạng này được tạo ra như là một công trình hợp tác giữa BPSOS tại Hoa Kỳ và Liên Minh Chống Tra Tấn  - Việt Nam (CAT-VN) với ba mục đích:

(1) Bảo đảm luật lệ và chính sách của Việt Nam hoàn toàn tuân thủ với Công Ứớc Chống Tra Tấn LHQ (CAT LHQ)

(2) Hướng Dẫn dân chúng hiểu rõ pháp luật quốc tế, luật pháp và chiính sách Việt Nam. bao gồm cả việc tuân thủ và không tuân thủ luật pháp quốc tế;

(3) Lập hồ sơ các vụ vi phạm luật pháp quốc tế để khuyến nghị trừng phạt những quan chức nhà nước vi phạm.

Trong những tình huống vi phạm nghiêm trọng, tài liệu sẽ được sử dụng để khuyến nghị cho xử phạt theo pháp luật hiện hành của LHQ và chính phủ nhiều quốc gia trên thế giớo. Ví dụ, mục 604 trong Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cung cấp cho lệnh cấm thị thực Visa đối với các quan chức nhà nước đã vi phạm trắng trợn quyền tự do tôn giáo.

Theo Luật Leahy, Hoa Kỳ bị cấm cung cấp đào tạo và viện trợ quân sự cho các đơn vị quân đội và cảnh sát nước ngoài đã vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng.

Trang mạng này theo dõi chặt chẽ diễn biến trong cả hai quá trình lập pháp và hành pháp đang áp dụng ở Việt Nam, phổ biến thông tin thiết thực và hướng dẫn dân chúng cũng như các quan chức nhà nước, quyết đẩy lùi các hành vi tra tấn và các hình thức đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo, làm giảm giá trị nhân phẫm con người.

Quan trọng không kém, trang mạng này cung cấp phương tiện cho các nạn nhân và nhân chứng để báo cáo một cách kín đáo các vụ tra tấn với đầy đủ thông tin cho việc phối kiểm tất cả các cáo buộc (mà không bị nhận diện và trả thù). thông tin sau đó sẽ được sử dụng để thiết lập hồ sơ đặc biệt gởi đến các cơ quan LHQ khác nhau và khuyến nghị chính phủ các quốc gia xử phạt những cán bộ, quan chức nhà nước đã vi phạm.

Chúng tôi yêu cầu bạn giúp giới thiệu trang web này cho các thành viên trong gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè và người quen của bạn để xử dụng đến khi cần đến.

 

Trân trọng cảm ơn.

Liên Minh Chống Tra Tấn - Việt Nam

 

Thủ Tục Đặc Biệt của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc là việc điều tra những tình huống vi phạm quyền nghiêm trọng diễn ra ở một quốc gia hay một khu vực cụ thể thông qua các nhóm công tác, hoặc các Báo Cáo Viên Đặc Biệt, hoặc các chuyên gia độc lập. Các chủ thể này có thẩm quyền:

1) thực hiện các chuyến thăm quốc gia (khi được quốc gia mời);

2) nhận các khiếu nại từ các cá nhân cho rằng mình là nạn nhân của sự vi phạm các quyền con người;

3) hỗ trợ kỹ thuật, thực hiện các nghiên cứu chuyên đề;

4) báo cáo hàng năm đến Hội Đồng Nhân Quyền và Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc

United States:6
Viet Nam:4

Webmaster: copywright @ 2015 vietnet.ca