Trang NhTin TứcTi LiệuThương MạiĐi Pht Thanhm ThanhVideoHnh ẢnhNối KếtLin Lạc Search Login
@
  Cộng Đồng
     Danh bạ cc hộ đon v doanh nhn
     Sinh Họat
  Viet Nam
Chủ Trương
Hội Người Việt Tự Do Manitoba chủ trương: Bất vụ lợi, không đảng phái, không phe nhóm, bất bạo động, không chấp nhận cộng sản và cảm tình viên của cộng sản.

Tôn Chỉ
Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, giáo dục và xã hội của người Canada gốc Việt Nam.

Mục đích
 • Phát huy sự hiểu biết và ý thức về vai trò trách nhiệm của người Canada gốc Việt Nam đối với tổ quốc Việt Nam và Canada.

 • Duy trì sự cảm thông giữa những người Canada gốc Việt Nam trong tinh thần hòa hợp, bình đẳng, tương thân và tương kính trong xã hội đa văn hóa Canada.

 • Xây dựng một cộng đồng người Việt thuần nhất tại tỉnh Manitoba, đóng góp vào sự kết nối một cộng đồng người Việt Quốc gia trên toàn cõi Canada.

 • Phát huy sự hiểu biết và thông cảm với những nhóm sắc tộc khác nếu không trái với tôn chỉ, mục đích và chủ trương của Hội.

 • Thay mặt cho người Canada gốc Việt Nam tại Manitoba về những vấn đề có tính cách lợi ích chung.

 • Giúp đỡ người Canada gốc Việt Nam về mọi mặt sinh hoạt, đời sống xã hội trong điều kiện khả hữu của Hội.

 • Chung cư Sài Gòn."


   

  Nơi đặt trụ sở Hội Người Việt Tự Do Manitoba

  100-458 Balmoral St. Winnipeg Manitoba R3B 3K5


  Hồ Sơ Mới Nhất:
  1 - MỘT LỜI KHINH
  2 - CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI CANADA THƯƠNG NHỚ B FLORA MACDONALD
  3 - TRƯƠNG VĨNH K V NHỮNG NỖ LỰC PHỔ BIẾN CHỮ QUỐC NGỮ CUỐI THẾ KỶ XIX
  4 - YẾU TỐ TRUNG QUỐC TRONG KHT VỌNG ĐON TỤ
  5 - CHUYỆN THNG BẢY
  6 - 9000 TU C TRUNG CỘNG TRN VO BIỂN ĐNG, LIN TIẾP TẤN CNG NGƯ DN VIỆT NAM
  7 - KỲ QUẶC NHẤT THẾ GIỚI!?
  8 - MỘT VI SUY NGHĨ VỀ VỤ PHNG QUANG THANH
  9 - BNG MA CỦA TƯỚNG PHNG QUANG THANH V THỜI ĐẠI SUY TN CỦA ĐCSVN
  10 - 5 L DO BẠN KHNG NN TIN TƯỞNG CC SẢN PHẨM HỮU CƠ TỪ TRUNG QUỐC
  11 - TUYN BỐ CHUNG CỦA CC TỔ CHỨC X HỘI DN SỰ ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT VỀ HỘI
  12 - HỒ CH MINH CHA GI DN TỘC VN L MỘT TN HN GIAN!
  13 - PHP LẬP HỘI HAY QUYỀN LẬP HỘI ???
  14 - HẢI QUN NHẬT SẼ CHIA SẺ GNH NẶNG VỚI MỸ ĐỂ ĐỐI PH VỚI TQ TRN BIỂN ĐNG
  15 - PHẢN ỨNG VỀ VIỆC TƯỚNG VỊNH ĐỀ CAO HỢP TC TRUNG QUỐC
  16 - AI L KẺ GY RA QUỐC NHỤC ?
  17 - Y DƯỢC TRN CHỢ TẦU
  18 - 5 NƯỚC CỜ GIP MỸ CHIẾU B TRUNG CỘNG TRN BIỂN ĐNG
  19 - NHẬT BẢN CỞI GĂNG TAY THCH THỨC TRUNG QUỐC?
  20 - KHI CHNG TA C THỂ QUEN CẢ VỚI NỖI NHỤC!
  21 - ĐẤT NƯỚC ĐANG ĐỨNG BN BỜ VỰC THẲM
  22 - HỒ GIẢ HỒ THẬT - PHNG THẬT PHNG GIẢ!
  23 - C GI C GỐC VIỆT THAY ĐỔI CẢ THẾ GIỚI BẰNG CNG NGHỆ
  24 - B ẨN CỦA MỘT NG TƯỚNG
  25 - NGY TRỞ LẠI KHNG BNH THƯỜNG CỦA PHNG BẠI TƯỚNG
  26 - SỐNG CHUNG HA BNH VỚI TU CỘNG: ẢO TƯỞNG ĐƯA ĐẾN HỌA DIỆT VONG, MẤT NƯỚC
  27 - HY PH ĐỔ BỨC TƯỜNG NY!
  28 - TRUNG QUỐC VNG LN
  29 - ĐỐI ĐẦU CĂNG THẲNG TẠI BIN GIỚI TY NAM GIỮA LC NỘI BỘ QUN KHU 9 LỤC ĐỤC
  30 - PHONG TRO DN CHỦ ĐỨNG GIỮA ĐẢNG CỘNG SẢN V NƯỚC MỸ
  31 - TRUNG QUỐC SẮP LẬP VNG NHẬN DẠNG PHNG KHNG Ở BIỂN ĐNG?
  32 - MỸ CẦN CHỐNG LẠI HNH ĐỘNG NO CỦA TRUNG QUỐC TẠI BIỂN ĐNG ?
  33 - BỘ QUỐC PHNG CHO MỪNG TƯỚNG THANH BẰNG BI HT CA NGỢI TỔ QUỐC CỦA TU
  34 - THNG BO BIỂU TNH CHỐNG VĂN HA VẬN CỦA CSVN NGƯỜI DN VIỆT.
  35 - TNH HNH CHNH TRƯỜNG VIỆT NAM
  36 - CỨU CHUỘC PHẨM GI
  37 - HONG GIA CỘNG SẢN VIỆT NAM
  38 - B QUYẾT LM THNG MẠCH MU
  39 - TRUNG QUỐC ĐỨT NEO
  40 - THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHON TRUNG CỘNG MẤT 600 TỶ Đ LA CHỈ TRONG 24 GIỜ !
  41 - VNG PHNG KHNG : TRUNG QUỐC CHẶN HNG KHNG DN DỤNG LO
  42 - CHUYỆN CH CHẾT !
  43 - CẢ NƯỚC PH CƯỜI
  44 - BIỂN ĐNG: V SAO BẮC KINH LẠI SỢ PHN QUYẾT CỦA TA N QUỐC TẾ ?
  45 - NIỀM VINH V NỖI NHỤC !
  46 - KHỐI 8406 TUYN BỐ SAU CHUYẾN MỸ DU CỦA TBT ĐẢNG CS
  47 - NƯỚC CỜ SAI LẦM ĐẨY TQ PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI ĐỐI THỦ MẠNH TRUYỀN KIẾP?
  48 - TƯỚNG THANH, V SAO SỐNG, V SAO CHẾT ?
  49 - CHU: NATO PHƯƠNG ĐNG ĐANG THNH HNH?
  50 - SỰ VẮNG MẶT CẦN THIẾT

  Xếp Theo Loại:
  Vietnam News (1)
  Lịch Sử (38)
  Cộng Đồng (441)
  Quảng Co (1)
  Danh bạ cc hộ đon v doanh nhn (1)
  Bn (2)
  Nhn Quyền (3)
  Việt Nam (3422)
  Lảnh Thổ & Lnh Hải (7)
  Tội c Cọng Sản (30)
  Vượt Bin Vượt Biển (4)
  Dịch Vụ (1)
  Thế Giới (857)
  Viet Nam (80)
  Kinh Tế (35)
  Y Tế (47)
  Thể Thao (2)
  Khoa Học (103)
  X Hội (157)

  Xếp theo thời gian:
  08/2015 (13)7/2015 (9)6/2015 (6)5/2015 (6)4/2015 (6)3/2015 (7)2/2015 (5)1/2015 (6)12/2014 (8)11/2014 (8)10/2014 (7)
  Hồ sơ trước đy (3419)
  #Currently Online:
  China:2
  United States:8
  Viet Nam:1

  Webmaster: copywright @ 2009 Free Vietnamese Association of Manitoba
  #Visits: