Trang NhTin TứcTi LiệuThương MạiĐi Pht Thanhm ThanhVideoHnh ẢnhNối KếtLiên Lạc Search Login
@
  Cộng Đồng
     Danh bạ cc hộ đon v doanh nhn
     Sinh Họat
  Viet Nam
Chủ Trương
Hội Người Việt Tự Do Manitoba chủ trương: Bất vụ lợi, không đảng phái, không phe nhóm, bất bạo động, không chấp nhận cộng sản và cảm tình viên của cộng sản.

Tôn Chỉ
Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, giáo dục và xã hội của người Canada gốc Việt Nam.

Mục đích
 • Phát huy sự hiểu biết và ý thức về vai trò trách nhiệm của người Canada gốc Việt Nam đối với tổ quốc Việt Nam và Canada.

 • Duy trì sự cảm thông giữa những người Canada gốc Việt Nam trong tinh thần hòa hợp, bình đẳng, tương thân và tương kính trong xã hội đa văn hóa Canada.

 • Xây dựng một cộng đồng người Việt thuần nhất tại tỉnh Manitoba, đóng góp vào sự kết nối một cộng đồng người Việt Quốc gia trên toàn cõi Canada.

 • Phát huy sự hiểu biết và thông cảm với những nhóm sắc tộc khác nếu không trái với tôn chỉ, mục đích và chủ trương của Hội.

 • Thay mặt cho người Canada gốc Việt Nam tại Manitoba về những vấn đề có tính cách lợi ích chung.

 • Giúp đỡ người Canada gốc Việt Nam về mọi mặt sinh hoạt, đời sống xã hội trong điều kiện khả hữu của Hội.

 • Chung cư Sài Gòn."


   

  Nơi đặt trụ sở Hội Người Việt Tự Do Manitoba

  100-458 Balmoral St. Winnipeg Manitoba R3B 3K5


  Hồ Sơ Mới Nhất:
  1 - 6 ĐIEU BAN CO THE LAM SAU KHI THUONG THUC CA PHE
  2 - HO KHONG PHAI LIET SI
  3 - QUAN ĐOI ĐCSTQ BAN VU KHI CHO IS: CHI CAN NGHE LOI, VU KHI CO THE CHO KHONG
  4 - MOT VU GIAN LAN NHAP CU, TRON THUE LON NHAT LICH SU CANADA
  5 - ĐUC SE HUY ĐONG 1.200 QUAN GIUP PHAP CHONG DAECH
  6 - VUA XAO LAI LAM HOI ĐONG XAO
  7 - HAI DUONG: THANH NIEN TU TU SAU 3 NGAY BI TAM GIU TAI ĐON CONG AN HUYEN?
  8 - NGU DAN BI TAU LA BAN CHET O TRUONG SA
  9 - LAM THE NAO ĐE ĐOI PHO VOI TRUNG QUOC, THEO CAC NAN NHAN CUA CHU NGHIA CONG SAN
  10 - CS DAN CHU HOA: HOANG ĐUONG
  11 - NHAT ĐUA LINH TOI CAC ĐAO CO TRANH CHAP VOI TRUNG CONG
  12 - LAI MOT MAN DU KHI MOI
  13 - MON SU: ĐUNG ĐI TU SAI LAM NAY SANG SAI LAM KHAC
  14 - TU APEC ĐEN ASEAN: MY THEM UY, TC THAT THE
  15 - SU CHIU ĐUNG CUA NGUOI DAN CHI CO GIOI HAN
  16 - MERKEL QUYET ĐINH TRUC XUAT HON 190 NGAN DI DAN ĐOI LOT TI NAN CHIEN TRANH
  17 - TIN NGAN VE CUOC BIEU TINH CHONG TRUONG TAN SAN TAI CHLB DUC
  18 - ĐA ĐEN LUC NHAN DAN VIET NAM PHAI GIAI TAN BAY KHI DOM NHA
  19 - TU CAC CUOC TAN CONG KHUNG BO O PARIS, TRUNG QUOC NHIN THAY CO HOI ĐE BAO CHUA CHO VIEC ĐAN AP NGUOI DUY NGO NHI
  20 - PHONG VIEN KHONG BIEN GIOI CONG KICH NHA CAM QUYEN VN NHAN DIP TRUONG TAN SANG ĐEN ĐUC
  21 - CHONG TRUNG CONG VA VIET CONG LA YEU NUOC .
  22 - LICH SU CUA LOA SAT, TUONG ĐAI VA ONG TIEM
  23 - MOT CHINH QUYEN HEP HOI VA VO NHAN ĐAO
  24 - NGUOI PHU NU GOC VIET LAM CO VAN CHO TONG THONG OBAMA
  25 - VI BAO VE TEN HOA HAU ĐAI LOAN CHU KHONG CHIU MANG TÊN TRUNG QUOC ĐAI BAC, HOA HAU ĐAI LOAN BI ĐUOI RA KHOI CUOC THI HOA HAU TRAI ĐAT 2015
  26 - PHAP BOI THUONG NAN NHAN KHUNG BO NHU THE NAO ?
  27 - CHU TRUONG BAT BAO ĐONG LA MOT CHIEU BAI LUA BIP CHE ĐAY SU NHU NHUOC BAT TAI.
  28 - TROM CAP TU SAN BAY ĐEN THANH PHO
  29 - OI TROI, VIET CONG OI LA VIET CONG ! (PHAN 2)
  30 - CU GIANG VAO NO LUC TPP CUA VIET NAM?
  31 - TUONG THUAT PHIEN TOA XET XU EM NGUYEN MAI TRUNG TUAN TAI LONG AN
  32 - THO NHI KY BAN ROI CHIEN ĐAU CO SU-24 CUA NGA / PUTIN: HA PHI CO NGA LA ĐAM DAO SAU LUNG
  33 - NGA KHONG KICH QUAN NOI DAY HAY IS O SYRIA ?
  34 - VAN HEN NHUOC
  35 - ĐOI TRUC: CHIEN LUOC TRIET HA TRUNG CONG CUA HOA KY
  36 - TC, NGA: ĐE DOA AN NINH THE GIOI
  37 - NHUNG NGUOI MY ĐE DOA SE DI DAN QUA CANADA, NEU CHINH QUYEN MY THAU NHAN NHUNG NGUOI TI NAN SYRIA
  38 - 10 NUOC ASEAN KY THOA THUAN KUALA LUMPUR GIUP NHAU PHAT TRIEN THAN MY
  39 - LIEN HIEP QUOC YEU CAU VIET NAM VÀ TRUNG QUOC PHAI LAM SANG TO SO PHAN NGUOI TI NAN BAC HAN
  40 - ĐONG NAI: CONG AN HANH HUNG, BAT GIAM 2 THANH VIEN LAO ĐONG VIET
  41 - VI SAO CHINH PHU VIET NAM VAN PHOT LO HIEM HOA TRUNG QUOC MANG TEN SILVER SHORES ?
  42 - LHQ CHO DUNG BIEN PHAP CAN THIET CHONG IS
  43 - TU DO LAP HOI
  44 - ĐI MOT VONG NGHE VA THAY ĐOAN TRUONG DAN KEU
  45 - CONG SAN VIET NAM, CHUNG LA AI ?
  46 - HOA KY - ASEAN SUMMIT: UU TIEN HANG ĐAU LA BIEN ĐONG
  47 - NGUOI NONG DAN VOI CUU LONG CAN DONG
  48 - MOI BIEU TINH CHONG TRUONG TAN SANG TUAN NAY O BERLIN
  49 - ASEAN ĐONG THANH QUAN NGAI VE TRANH CHAP BIEN ĐONG
  50 - SAI GON CO LAP KHU ĐEN ĐO KHONG?

  Xếp Theo Loại:
  Vietnam News (1)
  Lịch Sử (39)
  Cộng Đồng (490)
  Quảng Co (1)
  Danh bạ cc hộ đon v doanh nhn (1)
  Bn (2)
  Nhn Quyền (3)
  Việt Nam (3702)
  Lảnh Thổ & Lnh Hải (7)
  Tội c Cọng Sản (34)
  Vượt Bin Vượt Biển (4)
  Dịch Vụ (1)
  Thế Giới (1044)
  Viet Nam (80)
  Kinh Tế (48)
  Y Tế (52)
  Thể Thao (4)
  Khoa Học (116)
  X Hội (220)

  Xếp theo thời gian:
  11/2015 (4)10/2015 (8)9/2015 (5)8/2015 (8)7/2015 (9)6/2015 (6)5/2015 (6)4/2015 (6)3/2015 (7)2/2015 (5)
  Hồ sơ trước đy (4175)
  #Currently Online:
  France:1
  Germany:1
  United States:8

  Webmaster: copywright @ 2009 Free Vietnamese Association of Manitoba
  #Visits: