Trang NhTin TứcTi LiệuThương MạiĐi Pht Thanhm ThanhVideoHnh ẢnhNối KếtLiên Lạc Search Login
@
  Cộng Đồng
     Danh bạ cc hộ đon v doanh nhn
     Sinh Họat
  Viet Nam


We, the Free Vietnamese Association of Manitoba, wish you and your family
a happy healthy and thriving Vietnamese new year - the year of DogtChủ Trương
Hội Người Việt Tự Do Manitoba chủ trương: Bất vụ lợi, không đảng phái, không phe nhóm, bất bạo động, không chấp nhận cộng sản và cảm tình viên của cộng sản.

Tôn Chỉ
Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, giáo dục và xã hội của người Canada gốc Việt Nam.

Mục đích
 • Phát huy sự hiểu biết và ý thức về vai trò trách nhiệm của người Canada gốc Việt Nam đối với tổ quốc Việt Nam và Canada.

 • Duy trì sự cảm thông giữa những người Canada gốc Việt Nam trong tinh thần hòa hợp, bình đẳng, tương thân và tương kính trong xã hội đa văn hóa Canada.

 • Xây dựng một cộng đồng người Việt thuần nhất tại tỉnh Manitoba, đóng góp vào sự kết nối một cộng đồng người Việt Quốc gia trên toàn cõi Canada.

 • Phát huy sự hiểu biết và thông cảm với những nhóm sắc tộc khác nếu không trái với tôn chỉ, mục đích và chủ trương của Hội.

 • Thay mặt cho người Canada gốc Việt Nam tại Manitoba về những vấn đề có tính cách lợi ích chung.

 • Giúp đỡ người Canada gốc Việt Nam về mọi mặt sinh hoạt, đời sống xã hội trong điều kiện khả hữu của Hội.

 • Chung cư Sài Gòn."


   

  Nơi đặt trụ sở Hội Người Việt Tự Do Manitoba

  100-458 Balmoral St. Winnipeg Manitoba R3B 3K5


  Hồ Sơ Mới Nhất:
  1 - TRAI THAM CHO CUA ĐIA NGUC, VI SAO ?
  2 - TIN TIEN BO KHOA HOC
  3 - SAU ĐAI HOI XII CAI GI SE XAY RA ?
  4 - RUA HO GUOM & NGUOI HA NOI
  5 - ĐAC NHIEM ANH GIA TRANG PHU NU HOI GIAO DIET CHI HUY IS
  6 - TIN VIET NAM
  7 - SU THAT CO PHEP CHUA LANH
  8 - CU RUA HO GUOM CHET: ĐIEM GO RUNG ĐONG ĐAI HOI 12 !
  9 - ĐAI HOI ĐANG VA CAI CHET CUA MOT HOC SINH BI BUC CUNG
  10 - MOT NU PHONG VIEN PHAP TRO THANH KE THU SO MOT O TRUNG QUOC
  11 - HA NOI: TUONG NIEM CAC ANH HUNG VIET NAM CONG HOA HY SINH TRONG HAI CHIEN HOANG SA 1974
  12 - CON NGUOI DI CHUYEN NHANH TOI MUC NAO ?
  13 - BEN THANG CUOC HOI 2: QUAN TA THANG QUAN TA
  14 - THAY ĐOI THE CHE HAY THAY ĐOI NGUOI CUA ĐANG ?
  15 - TUOI TRE TO QUOC GOI
  16 - CAC CHINH TRI GIA CHAU AU HY VONG ONG TAP CAN BINH BAI BO CHE ĐO CONG SAN TAI TRUNG QUOC
  17 - 42 NAM - XIN LOI VA GHI ON
  18 - LE TUONG NIEM 74 TU SI VNCH
  19 - SU THAT VE HOI NGHI TW 14: NGUYEN PHU TRONG BI VACH MAT LA TRAN ICH TẮC
  20 - CHIEN LUOC TRIET HA TRUNG QUOC CUA HOA KY BAT ĐAU
  21 - NGUOI ĐAU TRANH MONG ĐOI GI O ĐAI HOI ĐANG XII
  22 - NOI CHO ĐO BUON…
  23 - HAI QUAN TRUNG QUOC TRA HINH TREN BIEN ĐONG
  24 - TRUNG QUOC VOI Y ĐO DUNG THUONG DAN AP ĐAT CHU QUYEN O TRUONG SA
  25 - NONG DAN VIET NAM ĐI TU NGHEO TOI MAT
  26 - NOI LONG NGUOI DAN
  27 - TAI SAO PHAI QUAN TAM CAI ĐAI HOI KHI ?
  28 - NHUNG ĐON ĐAI SAI LAM VE LO VI SONG
  29 - MOT ĐAI DUONG RONG LON BEN TRONG TRAI ĐAT: BI AN SAU THAM
  30 - SAU BON MUOI ĐEM GIAO THUA
  31 - BONG MA CONG SAN TRONG CAC KY ĐAI HOI ĐANG
  32 - HOA KY TIM 3 CHIEN SI QLVNCH ĐE TRAO HUY CHUONG
  33 - BA THAI ANH VAN ĐAC CU TONG THONG ĐAI LOAN
  34 - CHUNG HOP ĐANG, MAC KE CHUNG
  35 - VIET CONG KHONG BAO GIO CHONG TAU
  36 - HAY DOC TOAN LUC ĐE THOAT CONG VA THOAT TRUNG
  37 - BAT GIU TROM CON BI TU, CHA TU VAN !
  38 - DAN TA CHUAN BI CHONG GIAC TAU
  39 - BAU CU ĐAI LOAN: ĐANG DAN TIEN THANG, QUAN HE TRUNG-ĐAI HUA HEN NHIEU BIEN ĐONG
  40 - CHO CHOM HOM O HOUSTON
  41 - NHUNG PHIEN BAN ĐAI HOI 12 ĐANG CSVN
  42 - LO DANH SACH TU TRU TREN HE THONG MAN HINH SAN BAY TAN SON NHAT?
  43 - ĐAI HOI 12: ĐUONG ĐI KHONG ĐEN
  44 - PHILIPPINES CHO PHEP MY SU DUNG 8 CAN CU QUAN SU
  45 - KHI BAC CA LU LEN CON LU
  46 - LUAT PHAP XOI MON
  47 - ĐAI HOI CON ĐO TOAN QUOC
  48 - NGHIEP ĐOAN NGHE CA PHAN ĐOI TRUNG CONG CUOP PHA TAU NGU DAN VIET NAM
  49 - MIEN DICH TRIU LIEU: HY VONG MOI CHO UNG THƯ PHOI
  50 - NGA LAO ĐAO VI DAU HOA MAT GIA

  Xếp Theo Loại:
  Vietnam News (1)
  Lịch Sử (39)
  Cộng Đồng (513)
  Quảng Co (1)
  Danh bạ cc hộ đon v doanh nhn (1)
  Bn (2)
  Nhn Quyền (3)
  Việt Nam (3850)
  Lảnh Thổ & Lnh Hải (7)
  Tội c Cọng Sản (34)
  Vượt Bin Vượt Biển (4)
  Dịch Vụ (1)
  Thế Giới (1102)
  Viet Nam (80)
  Kinh Tế (52)
  Y Tế (56)
  Thể Thao (4)
  Khoa Học (125)
  X Hội (242)

  Xếp theo thời gian:
  1/2016 (4)12/2015 (5)11/2015 (4)10/2015 (8)9/2015 (5)8/2015 (8)7/2015 (9)6/2015 (6)5/2015 (6)4/2015 (6)
  Hồ sơ trước đy (4489)
  #Currently Online:
  Russian Federation:1
  United States:4
  Viet Nam:10

  Webmaster: copywright @ 2009 Free Vietnamese Association of Manitoba
  #Visits: